Wateronthardingsinstallaties   
t.b.v. Omgekeerde Osmose-installaties en Luchtbevochtigingsinstallaties 

DSC00027.JPG LBV-16_1.jpg LBV-18.jpg 

Wateronthardingsinstallaties t.b.v. Ontwikkelmachines

Leidingwater bevat kalk en mineralen/zouten. Gedurende het ontwikkeltraject wordt de plaat door de machine gevoerd en nagespoeld met water in de spoelsectie. Teneinde kalkafzetting te voorkomen, leveren wij diverse soorten onthardingsinstallaties aan met als voordelen:

  1. Voorkoming kalkafzetting in de spoel-unit en kwetsrollen(geen kalk meer in water)
  2. Langere levensduur van de rollen
  3. Ontkalkt water vermindert de voedingsbodem voor algen in de spoelsectie van de ontwikkelmachine
  4. Geen verstopte sproeinozzles door kalk in de ontwikkelmachine
  5. Geen beschadigde platen door kalkafzetting
  6. Beduidend minder onderhoud

De onthardinginstallatie wordt rechtstreeks op de waterleiding aangesloten. Tevens zal 1 KIWA gekeurde terugstroombeveiliging worden geplaatst, zodat u voldoet aan de wettelijke eisen.

Wateronthardingsinstallaties t.b.v. Omgekeerde Osmose en Luchtbevochtigingsinstallaties 

Doordat bij een omgekeerde osmose installatie en een hogedruk luchtbevochtigingsinstallatie het water door een kleine openingen aangevoerd wordt zal het kalk zich hier snel aan hechten met het risico van verstoppingen in de leidingen. Door een onthardingsinstallatie te plaatsen worden deze problemen voorkomen en uw osmose en luchtbevochtigingsinstallatie beschermd. Teneinde kalkafzetting te voorkomen, leveren wij diverse soorten onthardingsinstallaties aan met als voordelen:

  1. Verlening van levensduur membranen omgekeerde osmose installatie
  2. Verlagen van de kans op verstopping nozzles
  3. Voorkoming van witte kalk neerslag door luchtbevochtigingsinstallatie 
  4. Beduidend minder onderhoud


Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, bel of mail ons.