Reinigen & desinfecteren
Rondpompsystemen en leidingwerk drukkerijen

Bacterie-vorming, schimmels (biofilm) in leidingen en watertanks.

Bacterie-groei in rondpompsystemen en leidingwerk bij de huidige generatie drukpersen, vormt een steeds groter probleem.
Alcoholgereduceert c.q. alcoholvrij drukken is een goede ontwikkeling, maar het brengt ook nadelen met zich mee zoals vervuiling door bacteriën en schimmels, algen (=biofilm).

De desinfecterende werking van IPA verdwijnt/vermindert, waardoor met name bacterie-vorming kan ontstaan in het proces-water. De vervuiling door o.a. strijklaag van papier, pigmenten vormt een uitstekende voedingsbodem voor bacteriën en schimmels. In het weekend worden drukpers en rondpompsysteem uitgezet, waardoor de temperatuur stijgt van het in het rondpomp aanwezige proceswater. De bacteriën groeien explosief en deze “besmetten” het gehele rondpompsysteem dermate dat opgegeven moment zelfs de bufferende werking van het vochttoevoegingsmiddel wordt aangetast. Deze biofilm kan zelfs ontstaan in de aanvoerleidingen van het proces-water.

Gevolg:

  • Verstoorde vocht-inktbalans
  • Puntverbreding
  • Hoge vochtstanden met als gevolg emulgeren
  • Vetslaan van de rollen
  • Verstopte filters en leidingen.

De enige oplossing die dan nog overblijft is het gehele systeem te spoelen (desinfecteren) met een desinfectie (agressief bacterie-dodend) middel.

DR Graphics bv kan op uw verzoek de installatie reinigen/desinfecteren met een speciaal reinigingsdesinfectant teneinde de bacterie-vorming te elimineren. Wij desinfecteren de onthardingsinstallatie alsmede de buffertank met een effectief reinigingsdesinfectant en spoelen tevens de leidingen alsmede het tappunt proceswater in de drukkerij.

Wij verzorgen het grondig reinigen van de buffertank en het leidingwerk met spoelreinigingsconcentraat.
Wij maken gebruik van onze eigen spoelinstallatie (tank met chemiebestendige pomp) en de benodigde slangen om het reinigingsconcentraat rond te kunnen pompen.

Biofilm bestrijden in leidingen, buffertanks en reservoirs (Technotrans/Baldwin)

Een biofilm is een laag micro-organismen die worden omgeven door zelf geproduceerd slijm dat is vastgehecht aan een oppervlak. Biofilm is overal waar vocht is. Het kan ontstaan op elk oppervlak dat in aanraking komt met vocht en binnen elk bedrijfsproces waarbij (proces) water gebruikt wordt. Vaak te herkennen aan een witte slijmerige laag.

In reservoirs met stilstaand water kan de vorming van biofilm op een duurzame manier worden tegengegaan. UVC-licht verwijdert bestaande micro-organismen en voorkomt de vorming van nieuwe biofilm. Het centraal plaatsen van een UVC-lamp die rondom schijnt voorkomt de groei van bacteriën, algen, virussen en schimmels.

Wij leveren en installeren complete UV-C desinfectie-systemen. Indien u wenst kunnen wij u een kosteloos advies uitbrengen en een plan van aanpak bespreken waarbij alle kosten van tevoren duidelijk en helder worden besproken.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, bel of mail ons.